Có 1490 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
2 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
3 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
4 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
5 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
6 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
7 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
8 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
9 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
10 Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2,G3,G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
11 Thông báo thay đổi cơ cấu, tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
12 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
13 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
14 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
15 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
16 Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
17 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
18 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
19 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
20 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
21 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
22 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
23 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
24 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
25 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
26 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
27 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
28 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
29 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
30 Cấp giấy phép hoạt động in Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
31 Cấp lại giấy phép hoạt động in Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
32 Đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
33 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
34 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
35 Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Tài chính - Đầu tư Sở Tài chính
36 Kê khai giá của doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính tiếp nhận Tài chính - Giá - Công sản Sở Tài chính
37 Thẩm định phương án giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính Tài chính - Giá - Công sản Sở Tài chính
38 Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc thẩm quyền Tài chính - Giá - Công sản Sở Tài chính
39 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Tài chính – Ngân sách Sở Tài chính
40 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông (hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông) Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
41 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
42 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
43 Giải thể trường trung học phổ thông Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
44 Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
45 Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
46 Sáp nhập, chia, tách, thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
47 Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
48 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
49 Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
50 Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
51 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
52 Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
53 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
54 Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
55 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
56 Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
57 Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
58 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
59 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
60 Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
61 Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
62 Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
63 Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
64 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
65 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
66 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
67 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
68 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
69 Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
70 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
71 Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
72 Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
73 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
74 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
75 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
76 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
77 Đề nghị miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
78 Xét cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh và sinh viên Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
79 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
80 Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
81 Tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
82 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
83 Xin học lại đối với học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
84 Chuyển trường đối với học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
85 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
86 Cho phép trường PTDTNT hoạt động giáo dục Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
87 Tuyển sinh vào trường PTDTNT Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
88 Xét cấp học bổng chính sách đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
89 Xét cấp học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên hệ cử tuyển Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
90 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
91 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Hệ thống văn bằng chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
92 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
93 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
94 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
95 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
96 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
97 Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai tại Địa phương Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
98 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
99 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
100 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
101 Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
102 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
103 Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (trường hợp công trình, dự án chỉ có đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn) Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
104 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
105 Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
106 Thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
107 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
108 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
109 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
110 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
111 Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
112 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
113 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
114 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
115 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có giấy chứng nhận Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
116 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
117 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
118 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức (trừ doanh nghiệp); thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
119 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
120 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
121 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
122 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
123 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
124 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
125 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
126 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
127 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
128 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
129 Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
130 Chuyển nhượng vốn đầu tư giá trị quyền sử dụng đất Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
131 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
132 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
133 Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
134 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
135 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
136 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
137 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
138 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
139 Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
140 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
141 Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
142 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
143 Thủ tục cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
144 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu tận thu khoáng sản Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
145 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu tận thu khoáng sản Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
146 Đóng cửa mỏ khoáng sản Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
147 Cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ Đo đạc bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
148 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Khí tượng - Thuỷ văn Sở Tài nguyên và Môi trường
149 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Khí tượng - Thuỷ văn Sở Tài nguyên và Môi trường
150 Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh bảo khí tượng thủy văn Khí tượng - Thuỷ văn Sở Tài nguyên và Môi trường
151 Thẩm định, phê duyệt (lại) báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
152 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
153 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
154 Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
155 Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
156 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
157 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
158 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
159 Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
160 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
161 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
162 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
163 Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
164 Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
165 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
166 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
167 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
168 Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
169 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày-đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
170 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
171 Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
172 Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
173 Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
174 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
175 Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
176 Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
177 Cấp lại Giấy phép hoạt động tài nguyên nước (Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước) Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
178 Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
179 Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
180 Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
181 Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
182 Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
183 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
184 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
185 Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có qui chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế
186 Cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có qui chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế
187 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền Sở Y tế An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế
188 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế
189 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uốngcho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế
190 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế
191 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế
192 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế
193 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 09/2014/TT-BYT trên địa bàn tỉnh An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế
194 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế
195 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế
196 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế
197 Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cá nhân đơn phương đề nghị Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
198 Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cơ sở kinh doanh đề nghị Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
199 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký hành nghề dược Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
200 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (do bị mất, rách nát, thay đổi thông tin cá nhân, hết hạn hiệu lực) cho cá nhân đăng ký hành nghề dược Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
201 Đăng ký thuốc gia công của thuốc đã có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (thuốc thuộc danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Y tế địa phương quy định tại Phụ lục V – Thông tư 22/2009/TT-BYT) Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
202 Đăng ký thuốc gia công của thuốc chưa có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (thuốc thuộc danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Y tế địa phương quy định tại Phụ lục V – Thông tư 22/2009/TT-BYT) Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
203 Đăng ký lại thuốc gia công (thuốc thuộc danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Y tế địa phương quy định tại Phụ lục V – Thông tư 22/2009/TT-BYT) Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
204 Cho phép tổ chức, cá nhân xuất khẩu/nhập khẩu thuốc theo đường phi mậu dịch đối với thuốc thành phẩm không chứa hoạt chất là thuốc gây nghiện Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
205 Duyệt dự trù thuốc thành phẩm gây nghiện, thuốc thành phẩm hướng tâm thần, thuốc thành phẩm tiền chất cho công ty bán buôn, cơ sở bán lẻ thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài ngành (trừ các đơn vị trực thuốc Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận t Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
206 Đăng ký lần đầu, đăng ký lại và đăng ký gia hạn các thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước quy định tại Phụ lục V – Thông tư 44/2014/TT-BYT Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
207 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
208 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
209 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
210 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
211 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
212 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
213 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
214 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
215 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
216 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
217 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
218 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
219 Cấp phép nhập khẩu thuốc viện trợ, viện trợ nhân đạo đối với cơ sở tiếp nhận viện trực thuộc tỉnh và thuốc nhận viện trợ là các thuốc Generic Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
220 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu đã được thẩm định điều kiện sản xuất thuốc theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BYT ngày 21/4/2008 của Bộ Y tế và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc c Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
221 Thẩm định điều kiện sản xuất thuốc từ dược liệu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
222 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu đối với trường hợp bổ sung phạm vi kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
223 Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) (trừ những cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý dược) Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
224 Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) (trừ những cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý dược Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
225 Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
226 Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
227 Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) đối với trường hợp thay đổi/bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
228 Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
229 Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
230 Kê khai lại giá thuốc sản xuất tại Việt Nam đối với cơ sở có trụ sở sản xuất thuốc đóng trên địa bàn tỉnh Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
231 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs) Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
232 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs) Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
233 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs) Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
234 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt (GPs) phù hợp với địa điểm và phạm vi kinh doanh, còn hiệu lực) Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
235 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc (Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt phù hợp, còn hiệu lực) Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
236 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt phù hợp) Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
237 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trư Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
238 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược Dược – Mỹ phẩm Sở Y tế
239 Cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học Giám định y khoa Sở Y tế
240 Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa Sở Y tế
241 Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh thực hiện Giám định y khoa Sở Y tế
242 Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh thực hiện Giám định y khoa Sở Y tế
243 Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh thực hiện Giám định y khoa Sở Y tế
244 Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh thực hiện Giám định y khoa Sở Y tế
245 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật Giám định y khoa Sở Y tế
246 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Giám định y khoa Sở Y tế
247 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Giám định y khoa Sở Y tế
248 Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác Giám định y khoa Sở Y tế
249 Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác Giám định y khoa Sở Y tế
250 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định Giám định y khoa Sở Y tế
251 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định Giám định y khoa Sở Y tế
252 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền Khám, chữa bệnh Sở Y tế
253 Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
254 Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
255 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
256 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
257 Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
258 Cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp n Khám, chữa bệnh Sở Y tế
259 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
260 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
261 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
262 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
263 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
264 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
265 Cấp giấy phép hoạt độngkhám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp Khám, chữa bệnh Sở Y tế
266 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả Khám, chữa bệnh Sở Y tế
267 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà Khám, chữa bệnh Sở Y tế
268 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc Khám, chữa bệnh Sở Y tế
269 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh Khám, chữa bệnh Sở Y tế
270 Cấp giấy phép hoạt động đối khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã Khám, chữa bệnh Sở Y tế
271 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm Khám, chữa bệnh Sở Y tế
272 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chưa bệnh Khám, chữa bệnh Sở Y tế
273 Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền Khám, chữa bệnh Sở Y tế
274 Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn Khám, chữa bệnh Sở Y tế
275 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
276 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Khám, chữa bệnh Sở Y tế
277 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo Khám, chữa bệnh Sở Y tế
278 Công nhận cơ sở đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân thuộc địa bàn quản lý đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
279 Thành lập và cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý Khám, chữa bệnh Sở Y tế
280 Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
281 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Khám, chữa bệnh Sở Y tế
282 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm Khám, chữa bệnh Sở Y tế
283 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng Khám, chữa bệnh Sở Y tế
284 Đề nghị phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
285 Đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
286 Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
287 Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
288 Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
289 Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trước ngày 01/01/2016 Khám, chữa bệnh Sở Y tế
290 Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế từ ngày 01/01/2016. Khám, chữa bệnh Sở Y tế
291 Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
292 Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
293 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình độc lập thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh Sở Y tế
294 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc phòng khám đa khoa tư nhân hoặc khoa khám bệnh của bệnh viện đa khoa Khám, chữa bệnh Sở Y tế
295 Cấp bổ sung lồng ghép nhiệm vụ của phòng khám bác sỹ đối với trạm y tế cấp xã Khám, chữa bệnh Sở Y tế
296 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm Khám, chữa bệnh Sở Y tế
297 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (đơn vị) công lập địa phương trực thuộc UBND tỉnh Tài chính y tế Sở Y tế
298 Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Tổ chức - Cán bộ Sở Y tế
299 Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Tổ chức - Cán bộ Sở Y tế
300 Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên TTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện Sở Y tế
301 Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi TTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện Sở Y tế
302 Cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự TTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện Sở Y tế
303 Khám sức khỏe định kỳ TTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện Sở Y tế
304 Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi TTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện Sở Y tế
305 Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 18 tuổi trở lên TTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện Sở Y tế
306 Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người chưa đủ 16 tuổi TTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện Sở Y tế
307 Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe TTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện Sở Y tế
308 Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô TTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện Sở Y tế
309 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (đơn vị) ngoài công lập TTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện Sở Y tế
310 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh TTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện Sở Y tế
311 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà TTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện Sở Y tế
312 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ TTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện Sở Y tế
313 Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Y dược cổ truyền Sở Y tế
314 Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Y dược cổ truyền Sở Y tế
315 Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Y dược cổ truyền Sở Y tế
316 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Y dược cổ truyền Sở Y tế
317 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Y dược cổ truyền Sở Y tế
318 Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Y dược cổ truyền Sở Y tế
319 Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Y tế dự phòng Sở Y tế
320 Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế dự phòng Sở Y tế
321 Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế dự phòng Sở Y tế
322 Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Y tế dự phòng Sở Y tế
323 Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Y tế dự phòng Sở Y tế
324 Thủ tục thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS Y tế dự phòng Sở Y tế
325 Cấp giấy phép vận chuyển hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Y tế dự phòng Sở Y tế
326 Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I Y tế dự phòng Sở Y tế
327 Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II Y tế dự phòng Sở Y tế
328 Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I và II do hết hạn Y tế dự phòng Sở Y tế
329 Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do bị hỏng, bị mất Y tế dự phòng Sở Y tế
330 Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I,II do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm Y tế dự phòng Sở Y tế
331 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước Sở Tư pháp
332 Trả lại tài sản trong hoạt động quản lý hành chính Bồi thường nhà nước Sở Tư pháp
333 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Bồi thường nhà nước Sở Tư pháp
334 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực Sở Tư pháp
335 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp Chứng thực Sở Tư pháp
336 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực Sở Tư pháp
337 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
338 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Công chứng Sở Tư pháp
339 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công chứng Sở Tư pháp
340 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Công chứng Sở Tư pháp
341 Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
342 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
343 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
344 Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) Công chứng Sở Tư pháp
345 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi Công chứng Sở Tư pháp
346 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể Công chứng Sở Tư pháp
347 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
348 Tạm đình chỉ hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
349 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
350 Xóa đăng ký hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
351 Cấp lại Thẻ công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
352 Thành lập Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
353 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
354 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
355 Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
356 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) Công chứng Sở Tư pháp
357 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập) Công chứng Sở Tư pháp
358 Hợp nhất Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
359 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Công chứng Sở Tư pháp
360 Sáp nhập Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
361 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Công chứng Sở Tư pháp
362 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
363 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Công chứng Sở Tư pháp
364 Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Công chứng Sở Tư pháp
365 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Công chứng Sở Tư pháp
366 Thành lập Hội công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
367 Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn Công chứng Sở Tư pháp
368 Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng Công chứng Sở Tư pháp
369 Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Công chứng Sở Tư pháp
370 Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản Công chứng Sở Tư pháp
371 Công chứng hợp đồng ủy quyền Công chứng Sở Tư pháp
372 Công chứng di chúc Công chứng Sở Tư pháp
373 Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản Công chứng Sở Tư pháp
374 Công chứng văn bản khai nhận di sản Công chứng Sở Tư pháp
375 Công chứng văn bản từ chối nhận di sản Công chứng Sở Tư pháp
376 Nhận lưu giữ di chúc Công chứng Sở Tư pháp
377 Công chứng bản dịch Công chứng Sở Tư pháp
378 Cấp bản sao văn bản công chứng Công chứng Sở Tư pháp
379 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch Sở Tư pháp
380 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Sở Tư pháp
381 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
382 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
383 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
384 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên Sở Tư pháp
385 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên Sở Tư pháp
386 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên Quản tài viên Sở Tư pháp
387 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên Sở Tư pháp
388 Yêu cầu trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
389 Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
390 Cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
391 Cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
392 Thành lập xóm (thôn) mới, tổ dân phố mới tỉnh Bắc Kạn Chính quyền địa phương Sở Nội vụ
393 Thủ tục thi tuyển công chức Công chức Sở Nội vụ
394 Thủ tục xét tuyển công chức Công chức Sở Nội vụ
395 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Công chức Sở Nội vụ
396 Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Công chức Sở Nội vụ
397 Tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Công chức Sở Nội vụ
398 Tiếp nhận và thuyên chuyển công chức, viên chức Công chức Sở Nội vụ
399 Thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Công tác Thanh niên Sở Nội vụ
400 Giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Công tác Thanh niên Sở Nội vụ
401 Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong cấp tỉnh Công tác Thanh niên Sở Nội vụ
402 Cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng nhà nước Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ
403 Thẩm định thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, sự nghiệp Sở Nội vụ
404 Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, sự nghiệp Sở Nội vụ
405 Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, sự nghiệp Sở Nội vụ
406 Công nhận Ban vận động thành lập Hội Hội, Tổ chức Phi Chính phủ Sở Nội vụ
407 Thủ tục thành lập hội Hội, Tổ chức Phi Chính phủ Sở Nội vụ
408 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Hội, Tổ chức Phi Chính phủ Sở Nội vụ
409 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Hội, Tổ chức Phi Chính phủ Sở Nội vụ
410 Thủ tục đổi tên hội Hội, Tổ chức Phi Chính phủ Sở Nội vụ
411 Thủ tục hội tự giải thể Hội, Tổ chức Phi Chính phủ Sở Nội vụ
412 Thủ tục Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Hội, Tổ chức Phi Chính phủ Sở Nội vụ
413 Cho phép hội đặt văn phòng đại diện Hội, Tổ chức Phi Chính phủ Sở Nội vụ
414 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Hội, Tổ chức Phi Chính phủ Sở Nội vụ
415 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Hội, Tổ chức Phi Chính phủ Sở Nội vụ
416 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Hội, Tổ chức Phi Chính phủ Sở Nội vụ
417 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Hội, Tổ chức Phi Chính phủ Sở Nội vụ
418 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Hội, Tổ chức Phi Chính phủ Sở Nội vụ
419 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Hội, Tổ chức Phi Chính phủ Sở Nội vụ
420 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Hội, Tổ chức Phi Chính phủ Sở Nội vụ
421 Thủ tục đổi tên quỹ Hội, Tổ chức Phi Chính phủ Sở Nội vụ
422 Thủ tục quỹ tự giải thể Hội, Tổ chức Phi Chính phủ Sở Nội vụ
423 Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Tôn giáo Sở Nội vụ
424 Đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tôn giáo Sở Nội vụ
425 Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tôn giáo Sở Nội vụ
426 Thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Sở Nội vụ
427 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Sở Nội vụ
428 Đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tôn giáo Sở Nội vụ
429 Đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tôn giáo Sở Nội vụ
430 Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo Tôn giáo Sở Nội vụ
431 Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cứ, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Tôn giáo Sở Nội vụ
432 Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Tôn giáo Sở Nội vụ
433 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Tôn giáo Sở Nội vụ
434 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh Tôn giáo Sở Nội vụ
435 Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ- CP Tôn giáo Sở Nội vụ
436 Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ- CP Tôn giáo Sở Nội vụ
437 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tôn giáo Sở Nội vụ
438 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện Tôn giáo Sở Nội vụ
439 Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam Tôn giáo Sở Nội vụ
440 Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Văn thư - Lưu trữ Sở Nội vụ
441 Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Văn thư - Lưu trữ Sở Nội vụ
442 Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ Văn thư - Lưu trữ Sở Nội vụ
443 Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Viên chức Sở Nội vụ
444 Thủ tục thi tuyển viên chức Viên chức Sở Nội vụ
445 Thủ tục xét tuyển viên chức Viên chức Sở Nội vụ
446 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức Viên chức Sở Nội vụ
447 Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) Nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
448 Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) Nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
449 Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án Nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
450 Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án Nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
451 Xác nhận chuyên gia Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
452 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
453 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
454 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
455 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
456 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
457 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
458 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
459 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
460 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
461 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
462 Chuyển nhượng dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
463 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
464 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
465 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
466 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
467 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
468 Giãn tiến độ đầu tư Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
469 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
470 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
471 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
472 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
473 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
474 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
475 Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
476 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
477 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
478 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
479 Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
480 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
481 Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
482 Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
483 Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
484 Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
485 Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
486 Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
487 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
488 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
489 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
490 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
491 Thông báo tạm ngừng kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
492 Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
493 Giải thể doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
494 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
495 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
496 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
497 Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
498 Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
499 Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
500 Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
501 Giải thể công ty TNHH một thành viên Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
502 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
503 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
504 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
505 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
506 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
507 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
508 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
509 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
510 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
511 Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
512 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
513 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
514 Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
515 Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
516 Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
517 Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
518 Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
519 Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
520 Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
521 Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
522 Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
523 Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh. Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
524 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
525 Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
526 Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
527 Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
528 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
529 Công nhận nguồn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
530 Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
531 Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
532 Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng Trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
533 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa Đăng kiểm Sở Giao thông vận tải
534 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác Đường bộ Sở Giao thông vận tải
535 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Đường bộ Sở Giao thông vận tải
536 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông vận tải
537 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ Sở Giao thông vận tải
538 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ Sở Giao thông vận tải
539 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác Đường bộ Sở Giao thông vận tải
540 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Đường bộ Sở Giao thông vận tải
541 Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác Đường bộ Sở Giao thông vận tải
542 Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao, đường nhánh đấu nối vào quốc lộ Đường bộ Sở Giao thông vận tải
543 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Đường bộ Sở Giao thông vận tải
544 Đăng ký khai thác tuyến (đối với tuyến liên tỉnh) Đường bộ Sở Giao thông vận tải
545 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng Đường bộ Sở Giao thông vận tải
546 Chấp thuận khai thác tuyến, điều chỉnh tăng tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Đường bộ Sở Giao thông vận tải
547 Chấp thuận khai thác tuyến, điều chỉnh tăng tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh Đường bộ Sở Giao thông vận tải
548 Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Đường bộ Sở Giao thông vận tải
549 Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Đường bộ Sở Giao thông vận tải
550 Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông vận tải
551 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông vận tải
552 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông vận tải
553 Gia hạn Giấy phép liên vận Việt - Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Đường bộ Sở Giao thông vận tải
554 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Đường bộ Sở Giao thông vận tải
555 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Đường bộ Sở Giao thông vận tải
556 Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến Đường bộ Sở Giao thông vận tải
557 Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố Đường bộ Sở Giao thông vận tải
558 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Đường bộ Sở Giao thông vận tải
559 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Đường bộ Sở Giao thông vận tải
560 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông vận tải
561 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông vận tải
562 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông vận tải
563 Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô Đường bộ Sở Giao thông vận tải
564 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô Đường bộ Sở Giao thông vận tải
565 Cấp mới giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 Đường bộ Sở Giao thông vận tải
566 Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 Đường bộ Sở Giao thông vận tải
567 Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ Sở Giao thông vận tải
568 Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ Sở Giao thông vận tải
569 Cấp giấy phép xe tập lái Đường bộ Sở Giao thông vận tải
570 Cấp lại giấy phép xe tập lái Đường bộ Sở Giao thông vận tải
571 Cấp mới Giấy phép lái xe Đường bộ Sở Giao thông vận tải
572 Cấp lại Giấy phép lái xe Đường bộ Sở Giao thông vận tải
573 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Đường bộ Sở Giao thông vận tải
574 Đổi giấy phép lái xe do ngành công an cấp Đường bộ Sở Giao thông vận tải
575 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ quốc phòng cấp Đường bộ Sở Giao thông vận tải
576 Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Đường bộ Sở Giao thông vận tải
577 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Đường bộ Sở Giao thông vận tải
578 Đổi giấy phép lái xe trực tuyến Đường bộ Sở Giao thông vận tải
579 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông vận tải
580 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông vận tải
581 Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông vận tải
582 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông vận tải
583 Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông vận tải
584 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông vận tải
585 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông vận tải
586 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông vận tải
587 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông vận tải
588 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông vận tải
589 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông vận tải
590 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông vận tải
591 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông vận tải
592 Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông vận tải
593 Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu hết hiệu lực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông vận tải
594 Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu bị mất hoặc hỏng không sử dụng được Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông vận tải
595 Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
596 Thủ tục thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
597 Thủ tục đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
598 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
599 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
600 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
601 Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
602 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
603 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
604 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
605 Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
606 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
607 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
608 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
609 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
610 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
611 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
612 Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
613 Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế) Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
614 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
615 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
616 Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
617 Thủ tục điều chỉnh nội dung của bản công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
618 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
619 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
620 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận. Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
621 Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
622 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
623 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
624 Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
625 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
626 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
627 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
628 Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
629 Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
630 Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
631 Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
632 Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
633 Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
634 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
635 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
636 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
637 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
638 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
639 Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
640 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
641 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
642 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
643 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
644 Giám định vết thương còn sót Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
645 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
646 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
647 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
648 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
649 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
650 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
651 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
652 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
653 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
654 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
655 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
656 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
657 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
658 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
659 Tiếp nhận và giải quyết trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
660 Tiếp nhận và thực hiện trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
661 Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
662 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
663 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
664 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
665 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
666 Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
667 Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
668 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
669 Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
670 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
671 Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
672 Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
673 Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
674 Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
675 Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
676 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
677 Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
678 Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
679 Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
680 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
681 Đăng ký hợp đồng cá nhân Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
682 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
683 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
684 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
685 Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
686 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
687 Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
688 Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
689 Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
690 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
691 Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
692 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
693 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
694 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
695 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
696 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
697 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
698 Giải quyết hỗ trợ học nghề Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
699 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
700 Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
701 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
702 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
703 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
704 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Lao động việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
705 Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
706 Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
707 Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
708 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
709 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
710 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
711 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
712 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
713 Cấp giấy phép phổ biến phim: - Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: Điện ảnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
714 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (Do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Điện ảnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
715 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
716 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
717 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
718 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
719 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
720 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
721 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
722 Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
723 Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
724 Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
725 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
726 Ban hành Quyết định thành lập Liên đoàn, hội, CLB thể dục thể thao cấp tỉnh Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
727 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
728 Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
729 Thủ tục thẩm định dự án, dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
730 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
731 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND tỉnh, UBND cấp huyện, thành phố quyết định việc đầu tư Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng
732 Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua Nhà ở Sở Xây dựng
733 Thủ tục cho thuê, cho mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở Sở Xây dựng
734 Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở Sở Xây dựng
735 Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở Sở Xây dựng
736 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng
737 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức ki nh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Quy hoạch, Xây dựng Sở Xây dựng
738 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Quy hoạch, Xây dựng Sở Xây dựng
739 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm Sở Công Thương
740 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm Sở Công Thương
741 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Điện năng Sở Công Thương
742 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Điện năng Sở Công Thương
743 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Điện năng Sở Công Thương
744 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Giám định thương mại Sở Công Thương
745 Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ giám định thương mại Giám định thương mại Sở Công Thương
746 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Hóa chất Sở Công Thương
747 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương
748 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương
749 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương
750 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (Trường hợp Cấp mới và Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực thi hành) Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương
751 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương
752 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương
753 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương
754 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương
755 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương
756 Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương
757 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương
758 Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương
759 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương
760 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương
761 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương
762 Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Quản lý cạnh tranh Sở Công Thương
763 Phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng địa điểm kinh doanh tại chợ đối với chợ hạng 1 Quản lý chợ Sở Công Thương
764 Phê duyệt nội quy chợ hạng 1 Quản lý chợ Sở Công Thương
765 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế Sở Công Thương
766 Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế Sở Công Thương
767 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt nam Thương mại quốc tế Sở Công Thương
768 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt nam Thương mại quốc tế Sở Công Thương
769 Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế Sở Công Thương
770 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại Sở Công Thương
771 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại Sở Công Thương
772 Thông báo hoạt động khuyến mại Xúc tiến thương mại Sở Công Thương
773 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Xúc tiến thương mại Sở Công Thương
774 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Xúc tiến thương mại Sở Công Thương
775 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
776 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
777 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
778 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng Giám định tư pháp xây dựng Sở Xây dựng
779 Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Giám định tư pháp xây dựng Sở Xây dựng
780 Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin Giám định tư pháp xây dựng Sở Xây dựng
781 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng
782 Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài Nhà ở Sở Xây dựng
783 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quy định tại khoản 5, Điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Nhà ở Sở Xây dựng
784 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quy định tại khoản 6, Điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Nhà ở Sở Xây dựng
785 Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2, Điều 18, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Nhà ở Sở Xây dựng
786 Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh Nhà ở Sở Xây dựng
787 Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Nhà ở Sở Xây dựng
788 Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý Kiểm Lâm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
789 Thủ tục Thông báo có quốc tịch nước ngoài Quốc tịch Sở Tư pháp
790 Thủ tục Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Quốc tịch Sở Tư pháp
791 Thủ tục Nhập quốc tịch Việt Nam Quốc tịch Sở Tư pháp
792 Thủ tục Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch Sở Tư pháp
793 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch Sở Tư pháp
794 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch Sở Tư pháp
795 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi Sở Tư pháp
796 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi Sở Tư pháp
797 Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
798 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
799 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
800 Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
801 Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
802 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
803 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
804 Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
805 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
806 Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
807 Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
808 Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
809 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
810 Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
811 Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
812 Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
813 Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
814 Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
815 Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
816 Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
817 Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
818 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
819 Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
820 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
821 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
822 Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
823 Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
824 Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
825 Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
826 Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
827 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên Thư viện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
828 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
829 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
830 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
831 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
832 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
833 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
834 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
835 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
836 Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
837 Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
838 Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
839 Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
840 Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
841 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
842 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
843 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
844 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
845 Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
846 Thành lập Liên đoàn, hội, CLB thể dục thể thao cấp tỉnh Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
847 Cấp Giấy chứng nhận trọng tài thể thao cấp tỉnh Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
848 Cấp phép đăng cai tổ chức giải thi đấu thể thao thành tích cao cấp tỉnh Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
849 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
850 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghi