Đến tháng 1 Tỉnh Bắc Kạn đã giải quyết
98.7%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00 ngày 26/01/2020)