CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CHỌN THỦ TỤC CẦN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN


 • Hỗ trợ: 02093.810.777
 • Email: support@backan.gov.vn

Sở Tư pháp

133 thủ tục!
 1. 1 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng - (Mức độ 4)

 2. 2 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác - (Mức độ 4)

 3. 3 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - (Mức độ 4)

 4. 4 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác - (Mức độ 4)

 5. 5 Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng - (Mức độ 4)

 6. 6 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng - (Mức độ 4)

 7. 7 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng - (Mức độ 4)

 8. 8 Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) - (Mức độ 4)

 9. 9 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi - (Mức độ 4)

 10. 10 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể - (Mức độ 4)

 11. 1 2 3 4 5  ...