CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CHỌN THỦ TỤC CẦN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN


 • Hỗ trợ: 02093.810.777
 • Email: support@backan.gov.vn

Sở Công Thương

134 thủ tục!
 1. 1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện - (Dịch vụ công một phần)

 2. 2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện - (Dịch vụ công toàn trình)

 3. 3 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương - (Dịch vụ công một phần)

 4. 4 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương - (Dịch vụ công toàn trình)

 5. 5 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương - (Dịch vụ công một phần)

 6. 6 Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ - (Dịch vụ công toàn trình)

 7. 7 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) - (Dịch vụ công một phần)

 8. 8 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) - (Dịch vụ công toàn trình)

 9. 9 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) - (Dịch vụ công toàn trình)

 10. 10 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (Trường hợp Cấp mới và Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực thi hành) - (Dịch vụ công một phần)

 11. 1 2 3 4 5  ...