CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CHỌN THỦ TỤC CẦN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN


 • Hỗ trợ: 02093.810.777
 • Email: support@backan.gov.vn

Sở Công Thương

127 thủ tục!
 1. 1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện - (Mức độ 4)

 2. 2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện - (Mức độ 4)

 3. 3 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương - (Mức độ 4)

 4. 4 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương - (Mức độ 4)

 5. 5 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương - (Mức độ 4)

 6. 6 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) - (Mức độ 4)

 7. 7 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu - (Mức độ 4)

 8. 8 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - (Mức độ 4)

 9. 9 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - (Mức độ 4)

 10. 10 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - (Mức độ 4)

 11. 1 2 3 4 5  ...