Dịch vụ hành chính công | Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG


CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CHỌN THỦ TỤC CẦN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN


 • Hỗ trợ: 02093.810.777
 • Email: support@backan.gov.vn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Địa chỉ: Số 13, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Số điện thoại: 0209.3871.340 Chi tiết

Fax:

Email:

Đường dây nóng:

Người liên hệ:

Danh sách thủ tục Sở Nông nghiệp và PTNT
77 thủ tục!
 1. 1 Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý - (Mức độ 3)

 2. 2 Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. - (Mức độ 3)

 3. 3 Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. - (Mức độ 3)

 4. 4 Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh. - (Mức độ 3)

 5. 5 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh - (Mức độ 3)

 6. 6 Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. - (Mức độ 3)

 7. 7 Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh - (Mức độ 3)

 8. 8 Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. - (Mức độ 3)

 9. 9 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. - (Mức độ 3)

 10. 10 Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm - (Mức độ 3)

 11. 1 2 3 4 5  ...