CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 7 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Cho phép họp báo nước ngoài (địa phương) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
2 Cho phép họp báo trong nước (địa phương) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
3 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (địa phương) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
4 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La
5 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La
6 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
7 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông