CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 158 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Các cơ sở giáo dục khác Ủy ban nhân dân cấp xã
2 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Các cơ sở giáo dục khác Ủy ban nhân dân cấp xã
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
4 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) Bồi thường nhà nước Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp xã
5 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Đất đai Ủy ban nhân dân cấp xã
6 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Phòng, chống thiên tai Ủy ban nhân dân cấp xã
7 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Phòng, chống thiên tai Ủy ban nhân dân cấp xã
8 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Thủy lợi Ủy ban nhân dân cấp xã
9 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
10 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) Nông nghiệp Ủy ban nhân dân cấp xã
11 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Các cơ sở giáo dục khác Ủy ban nhân dân cấp xã
12 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Các cơ sở giáo dục khác Ủy ban nhân dân cấp xã
13 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi Ủy ban nhân dân cấp xã
14 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi Ủy ban nhân dân cấp xã
15 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
16 Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
17 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
18 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
19 Thủ tục chứng thực di chúc Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
20 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
21 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
22 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
23 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
24 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
25 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao Ủy ban nhân dân cấp xã
26 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
27 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
28 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc
29 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Người có công Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
30 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
31 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
32 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
33 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
34 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
35 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
36 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
37 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Bảo trợ xã hội Phòng Lao động TB - Xã hội
38 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Bảo trợ xã hội Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
39 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
40 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
41 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
42 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
43 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
44 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
45 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
46 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Tôn giáo Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp xã
47 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
48 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
49 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
50 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Phòng, chống thiên tai Ủy ban nhân dân cấp xã
51 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
52 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
53 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
54 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
55 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
56 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
57 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
58 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
59 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
60 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
61 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
62 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
63 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
64 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
65 Thủ tục đăng ký giám hộ Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
66 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
67 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
68 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
69 Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
70 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
71 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
72 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
73 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
74 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
75 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
76 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
77 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Trẻ em Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
78 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Trẻ em Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
79 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
80 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Trẻ em Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
81 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Trẻ em Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
82 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
83 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội Cơ sở trợ giúp xã hội
84 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội Cơ sở trợ giúp xã hội
85 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Trẻ em Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
86 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
87 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Trẻ em Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
88 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia Người có công Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
89 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Thi đua - khen thưởng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
90 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - khen thưởng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
91 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua - khen thưởng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
92 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - khen thưởng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
93 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
94 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Sở Nội vụ
95 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Sở Nội vụ
96 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
97 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.
98 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội
99 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
100 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
101 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
102 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Các cơ sở giáo dục khác Ủy ban nhân dân cấp xã
103 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
104 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Người có công Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
105 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Người có công Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
106 Thông báo lưu trú Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã
107 Thủ tục hành chính cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Cơ quan quản lý quy hoạch huyện
108 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Trồng trọt Ủy ban nhân dân cấp xã
109 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Khoa học, Công nghệ và Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã
110 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
111 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
112 Thông báo thành lập tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
113 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Thư viện Ủy ban nhân dân cấp xã
114 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện Ủy ban nhân dân cấp xã
115 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện Ủy ban nhân dân cấp xã
116 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Giải quyết khiếu nại Ủy ban nhân dân cấp xã
117 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Phòng, chống thiên tai Ủy ban nhân dân cấp xã
118 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội Phòng, chống thiên tai Ủy ban nhân dân cấp xã
119 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
120 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
121 Cấp giấy chứng nhận số nhà (cấp lần đầu) Hạ tầng kỹ thuật Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
122 Cấp lại giấy chứng nhận số nhà Hạ tầng kỹ thuật Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
123 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã
124 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
125 Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh
126 Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
127 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng. Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
128 Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an Người có công Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh
129 Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
130 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
131 Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
132 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã
133 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Tiếp công dân Ủy ban nhân dân cấp xã
134 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Xử lý đơn thư Ủy ban nhân dân cấp xã
135 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng Cơ quan nhà nước có liên quan
136 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng Cơ quan nhà nước có liên quan
137 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng Cơ quan nhà nước có liên quan
138 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng Cơ quan nhà nước có liên quan
139 Xác nhận thông tin hộ tịch Hộ tịch Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử
140 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh
141 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
142 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
143 Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Người có công Bộ Công an
144 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
145 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
146 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
147 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
148 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
149 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
150 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
151 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
152 Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý Người có công Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
153 Thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
154 Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
155 Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình Bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã
156 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm Bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã
157 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm Bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã
158 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm Bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã