Dịch vụ hành chính công | Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG


Cấp Tỉnh
Cấp huyện

Có 43 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ Sở Giao thông vận tải
2 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Đường bộ Sở Giao thông vận tải
3 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông vận tải
4 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông vận tải
5 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ Cục Đường bộ Việt Nam
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông vận tải
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Đường bộ Sở Giao thông vận tải
8 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Đường bộ Sở Giao thông vận tải
9 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Đường bộ Sở Giao thông vận tải
10 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Đường bộ Cục Đường bộ Việt Nam
11 Cấp Giấy phép xe tập lái Đường bộ Sở Giao thông vận tải
12 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Đường bộ Sở Giao thông vận tải
13 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Đường bộ Cục Đường bộ Việt Nam
14 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) Đường bộ Cục Đường bộ Việt Nam
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Đường bộ Sở Giao thông vận tải
16 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng Đường bộ Sở Giao thông vận tải TP.Đà Nẵng
17 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng Đường bộ Sở Giao thông vận tải TP.Đà Nẵng
18 Cấp lại Giấy phép lái xe Đường bộ Cục Đường bộ Việt Nam
19 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Đường bộ Cục Đường bộ Việt Nam
20 Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động Đường bộ Cục Đường bộ Việt Nam
21 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Đường bộ Cục Đường bộ Việt Nam
22 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo (trùng bỏ) Đường bộ Cục Đường bộ Việt Nam
23 Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Đường bộ Sở Giao thông vận tải TP.Đà Nẵng
24 Cấp mới Giấy phép lái xe Đường bộ Cục Đường bộ Việt Nam
25 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác Đường bộ Sở Giao thông vận tải
26 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ Sở Giao thông vận tải
27 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông vận tải
28 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác Đường bộ Sở Giao thông vận tải
29 Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Đường bộ Sở Giao thông vận tải TP.Đà Nẵng
30 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông vận tải
31 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Đường bộ Sở Giao thông vận tải
32 Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ Sở Giao thông vận tải
33 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Đường bộ Sở Giao thông vận tải
34 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Đường bộ Sở Giao thông vận tải
35 Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố Đường bộ Sở Giao thông vận tải
36 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông vận tải
37 Đăng ký khai thác tuyến. Đường bộ Sở Giao thông vận tải TP.Đà Nẵng
38 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Đường bộ Cục Đường bộ Việt Nam
39 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Đường bộ Cục Đường bộ Việt Nam
40 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Đường bộ Sở Giao thông vận tải
41 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Đường bộ Cục Đường bộ Việt Nam
42 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp Đường bộ Cục Đường bộ Việt Nam
43 Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến Đường bộ Sở Giao thông vận tải