Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 50/2014/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 24/12/2014
Loại văn bản Công Thương
Lĩnh vực Đất đai
Cơ quan ban hành
Trích yếu Thông tư 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 12 năm 2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
Tải về