Đến tháng 1 Tỉnh Bắc Kạn đã giải quyết
%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00 ngày 21/01/2021)