Thống kê
Xuất Excel
STT Quận huyện Xã phường Tổng số HS Đã tiếp nhận, chờ xử lý Yêu cầu bổ sung Từ chối Đang giải quyết Đã giải quyết
Đúng hạn Quá hạn Đúng hạn Quá hạn

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...