CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.005003.000.00.00.H03 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Cấp Quận/huyện Kế hoạch & đầu tư