CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 2.001171.000.00.00.H03 Cho phép họp báo trong nước (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
2 1.003888.000.00.00.H03 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
3 2.001173.000.00.00.H03 Cho phép họp báo nước ngoài (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
4 1.009386.000.00.00.H03 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
5 1.009374.000.00.00.H03 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí