CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1866 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1816 1.005069.000.00.00.H03 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Sở Giáo dục Giáo dục nghề nghiệp
1817 1.005073.000.00.00.H03 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Sở Giáo dục Giáo dục nghề nghiệp
1818 1.005082.000.00.00.H03 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục Giáo dục nghề nghiệp
1819 1.005354.000.00.00.H03 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục Giáo dục nghề nghiệp
1820 2.001989.000.00.00.H03 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục Giáo dục nghề nghiệp
1821 1.002464.000.00.00.H03 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám, chữa bệnh
1822 1.005088.000.00.00.H03 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục Sở Giáo dục Giáo dục nghề nghiệp
1823 1.000562.000.00.00.H03 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Sở Y tế Khám, chữa bệnh
1824 1.000511.000.00.00.H03 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo Sở Y tế Khám, chữa bệnh
1825 1.005017.000.00.00.H03 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương Sở Giáo dục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác
1826 2.002407.000.00.00.H03 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Thanh tra tỉnh Lĩnh vực giải quyết khiếu nại
1827 1.001753.000.00.00.H03 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
1828 KCB090 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám, chữa bệnh
1829 1.005061.000.00.00.H03 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác
1830 2.001985.000.00.00.H03 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác