CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1866 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1831 1.001496.000.00.00.H03 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Sở Giáo dục Đào tạo với người nước ngoài
1832 2.001987.000.00.00.H03 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Sở Giáo dục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác
1833 1.001088.000.00.00.H03 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Sở Giáo dục Giáo dục Trung học
1834 GD96 Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở Giáo dục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác
1835 1.001942.000.00.00.H03 Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non Sở Giáo dục Quy chế thi - tuyển sinh
1836 1.009333.000.00.00.H03 Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ Tổ chức biên chế
1837 1.005036.000.00.00.H03 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc) Sở Giáo dục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác
1838 KCB97 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám, chữa bệnh
1839 2.002480.000.00.00.H03 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài Sở Giáo dục Giáo dục Trung học
1840 1.009332.000.00.00.H03 Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ Tổ chức biên chế
1841 2.000191.000.00.00.H03 Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Sở Công Thương Quản Lý Cạnh Tranh
1842 1.008722.000.00.00.H03 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Sở Giáo dục Đào tạo với người nước ngoài
1843 2.002479.000.00.00.H03 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước Sở Giáo dục Giáo dục Trung học
1844 2.000032.000.00.00.H03 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội
1845 1.009331.000.00.00.H03 Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ Tổ chức biên chế