CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 44 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 1.001035.000.00.00.H03 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực Đường bộ
17 1.001046.000.00.00.H03 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực Đường bộ
18 1.001061.000.00.00.H03 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực Đường bộ
19 1.001735.000.00.00.H03 Cấp Giấy phép xe tập lái Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực Đường bộ
20 1.009460.000.00.00.H03 Công bố đóng luồng đường thủy nội địa khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực Đường bộ
21 1.009461.000.00.00.H03 Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực Đường bộ
22 1.000660.000.00.00.H03 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực Đường bộ
23 1.000672.000.00.00.H03 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực Đường bộ
24 1.001087.000.00.00.H03 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực Đường bộ
25 1.001826.000.00.00.H03 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực Đường bộ
26 1.001896.000.00.00.H03 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực Đường bộ
27 1.001919.000.00.00.H03 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực Đường bộ
28 1.001994.000.00.00.H03 Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực Đường bộ
29 1.002007.000.00.00.H03 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực Đường bộ
30 1.002030.000.00.00.H03 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực Đường bộ